Title Image

Over Plan Magazine

Gratis Architecturaal Vakblad

Dit is Plan Magazine!

De architectuur in ons land zit al geruime tijd in een stroomversnelling. Een toenemende techniciteit en regelgeving en de steeds schaarsere bouwgronden dwingen onze ontwerpers om almaar creatiever uit de hoek te komen. Dat levert fascinerende en inspirerende resultaten op. Uitgeverij Balfin richt zich met Plan Magazine naar architecten en bij uitbreiding naar iedereen die zich interesseert voor kwalitatieve hedendaagse architectuur in zijn uiteenlopende verschijningsvormen. We brengen in elk nummer een reeks projecten, in samenwerking met de architecten, met fotografen die de verhalen verbeelden en met de vaste ploeg van Uitgeverij Balfin.De bezieling van architecten van nabij meemaken, zien hoe bouwheren ‘hun’ architectuur innemen… Het zijn voorrechten die we graag delen met u.

 

Plan 1 is in juli 2014 voor de eerste keer exclusief verdeeld aan alle architecten in België. Het eerste nummer focust op 30 ‘gezinswoningen’ – uiteenlopend van schaal en concept – van evenveel gerenommeerde kantoren. Elk project wordt met objectiviteit benaderd en laat de visie van de ontwerper op zijn of haar vak maximaal spreken, in een redactioneel stuk van 5 à 7 pagina’s in woorden, beelden en plannen. De volgende nummers verschijnen voortaan 2 jaarlijks nl in het 2 de kwartaal een residentiële uitgave en in het 4 de kwartaal een niet-residentiële uitgave.

Veel kijk- en leesplezier!

Het team van Uitgeverij Balfin