Plan 17

 • Restauratie en renovatie blazen historisch monument nieuw leven in   Het Pauscollege aan het Hogeschoolplein in Leuven – een ijkpunt in de stad – was volledig uitgeleefd. Tot A2D het historische gebouwencomplex onder handen nam. Niet alleen werden alle historische elementen in

 • Met de natuur als leidraad een woning creëren om tot rust te komen   Geen betere plek om tot rust te komen dan de eigen woning. Na een hectische dag op het werk of op de baan zoeken we allemaal een manier

 • Authentiek wonen in een van de sloop geredde molen   Niet alle molens zijn als monument geklasseerd en in sommige gevallen is dat een zegen. Niet omdat je dan maar een bouwvallig exemplaar zoals hier kan slopen, integendeel. Architecten De Bruyn renoveerde

 • De paalwoning als referentie voor een omgeving gedicteerd door water   Periodes met extreme hitte en hevige regenval zullen meer en meer voorkomen. Daar moeten dus ook architecten bij hun ontwerp rekening mee houden. Zeker wanneer je zoals hier in het West-Vlaamse

 • Vertaling hoevetypologie naar traditionele verkaveling   De wensen van de klant passend vertalen in de context blijkt steeds opnieuw een uitdaging. Soms zijn die verlangens niet realistisch, in andere gevallen moeten architecten tussen de regels doorlezen om de essentie ervan te vatten.

 • Ga je bij een aanbouw aan een bestaande woning verder op het bestaande of zorg je voor een breuk? Het is een vraag die veel architecten zich wel eens stellen. BASIL architecture koos in dit project resoluut voor de tweede

 • Doorgedreven duurzaam bouwconcept én sprekende architectuur   Duurzaamheid is stilaan een uitgeholde term en vaak gaat het in onze maatschappij gepaard met een grote mate aan greenwashing. Want welk project is echt duurzaam in onze complexe bouwsector? BLAF architecten voor wie circulair,

 • Inzetten op collectiviteit en een diversiteit aan woonvormen als kernversterking   De vraag naar een diversiteit aan woonentiteiten houdt elke gemeente of stad bezig. Haacht nam een tijd geleden al het initiatief om zijn kern te versterken met het masterplan EDEN. Dat

 • Wonen in de geborgenheid van het bos   Wanneer de omgeving je in de kaart speelt, kan je unieke woonprojecten realiseren. Een bebost perceel met eeuwenoude bomen is zo’n dankbare setting. De kunst bestaat er dan in om een volume te ontwerpen

 •   Appartementsgebouw met de uitstraling van een grote villa   De uitdaging bij het ontwerpen van appartementsgebouwen is de verschaling naar een zekeremensenmaat. Dat kan wanneer je niet focust op rendement maar inzet op architecturale kwaliteit en beleving. Opdrachtgever Rietveld Projects en CAAN

 • Alzijdige beleving door centrale positionering en sfeervolle architectuur   Er is iets met projecten in tweede bouwlijn. Wanneer die goed ontworpen en uitgevoerd worden, ontstaat er heel veel beleving en woonkwaliteit. En laat dat nu net één van de troeven van CAS

 • Alzijdige beleving bij smaakvolle renovatie brengt een ode aan de kust   De juiste woning op de juiste plek. Het is een voortdurende zoektocht in het creatieproces van architecten. Bij schade aan woningen door brand of leegstand is de verleiding vaak groot

 • Een woning waar de creativiteit en speelsheid van afspat   Het belang van beleving neemt steeds meer toe in de woningmarkt. De creativiteit die architecten daarbij aan de dag leggen is navenant. Wanneer die dan ook nog eens voor zichzelf ontwerpen, mogen

 • Wanneer er winst te halen valt uit historisch onderzoek   In een maatschappij waar alles sneller moet en winstmaximalisatie het doel is, is het ook voor architecten een strijd om degelijk onderzoek te voeren en kwaliteitsvolle architectuur te realiseren. Toch houdt dmvA

 • Hedendaagse interpretatie van originele architectenwoning met behoud van de ziel   Het is als huidig architect die rekening moet houden met de normen van vandaag geen sinecure om woningen te verbouwen. Laat staan een waardevol pand van een gerenommeerd architect als Fernand

 • Geslaagd huwelijk van baksteen en metaal   Hoe een woning zich presenteert wordt niet alleen bepaald door de speling van vormen, de juiste verhoudingen, de afgestemde materialen, de verfijnde detaillering, … maar vooral ook door de manier waarop die deze facetten verwerkt

 • Unieke beleving van een hoeve dankzij nieuwe toegangsweg en langgerekt balkvolume   Ze worden stilaan heel uitzonderlijk, de grote percelen met oude vierkantshoeves omgeven door natuur. Toch vond deze bouwheer er nog een in de mooie Westhoek. Als zaakvoerder van Enjoy Concrete

 • Hybride wonen met een knipoog naar Juliaan Lampens   Kan een woning zo flexibel worden gemaakt dat die meerdere woonvormen aankan? Zeker en vast. En dat dit tegelijkertijd een architecturale parel oplevert, bewijst Graux & BaeyensArchitecten (GBA) met deze sublieme betonwoning. Op

 • Stedelijke inbreiding met aandacht voor woonkwaliteit, groen en architecturale waarde   De middeleeuwse Broeltorens in gotische stijl zijn alom gekend in Kortrijk en ver daarbuiten. De twee cilindervormige torens met daartussen een brugje en de Leie die dwars door de historische stad

 • Van twee halfopen bebouwingen naar één coherent en hedendaags geheel   Een duurzame aanpak van een bouwproject verwijst niet automatisch naar de investering in allerhande technieken. Duurzaamheid zit ook in het maximaal behoud van het bestaande, in het op zoek gaan naar

 • Met de natuur als bondgenoot   De meest duurzame vorm van bouwen is vertrekken van het bestaande en dat met maximaal behoud. Dat deed Objekt Architecten door een nieuw volume in het oude te schuiven. De vorm die doet denken aan een

 • Het verwezenlijken van een droom   Voor mensen met een drukke job en veel verantwoordelijkheid is de woning vaak een toevluchtsoord. Een plek waar ze tot rust kunnen komen en vrienden kunnen ontvangen. Als CEO van een groot bedrijf kwam de bouwheer

 • Sobere nieuwbouw versterkt architectuur van gerenoveerd college in dit stedelijke inbreidingsproject   Elke stad heeft nood aan extra woongelegenheid, maar ook aan meer publiek groen. Toen Studio Farris Architects gevraagd werd om het deels afgebrande Onze-Lieve-Vrouw van Deinsbeke-college nieuw leven in te

 • De paalwoning als referentie voor een omgeving gedicteerd door water   Periodes met extreme hitte en hevige regenval zullen meer en meer voorkomen. Daar moeten dus ook architecten bij hun ontwerp rekening mee houden. Zeker wanneer je zoals hier in het West-Vlaamse

 • Een woning als blik op het landschap   Herbestemmingen nopen vaak tot de nodige creativiteit. Wanneer het gaat om de herbestemming van een voormalig sanitair gebouw van een dorpsschool tot volwaardige woning, wordt die creativiteit danig op de proef gesteld. WE-S architecten