Ontdek onze partners die PLAN 10 mogelijk maakten:
Nu online: Plan 10

Voor het slagen van een hedendaags kantoorontwerp staat de werknemer bijgevolg helemaal centraal. Hij gaat een vrijwillige relatie aan met de plek die vroeger een vanzelfsprekende werk- plek was. Als architect is het een bijzondere uitdaging om enerzijds de bedrijfsvisie te integreren en anderzijds de concurrentie met andere mogelijke werkplaatsen – de spreekwoordelijke keukentafel, de plaatselijke koffiebar… – aan te gaan. Als multidiscplinair bureau zien we het vandaag als een troef om ontwerptechnieken van andere ‘mensgerichte’ branches – zorg, scholenbouw – te kunnen integreren in de kantoorbouw. Licht, lucht, kunst, akoestiek, natuur, humor, zicht, harmonie, kleur, spelelementen… het zijn allemaal factoren waarvan wetenschap- pelijk is bewezen dat ze bijdragen tot welzijn, en dus ook op het werk.