Arcas Architecture & Urbanism

Arcas Architecture & Urbanism

Expressieve ranke glasgevels als baken in de skyline

 

Een landmark die het zicht op de stad Oostende voor altijd zal bepalen. Dat is het minste wat je kan zeggen van de Sky Towers. De torens, die voornamelijk een woonfunctie hebben, bevinden zich op een zogenaamde triple A-locatie en dienen als katalysator voor ruimere nieuwe ontwikkelingen in de buurt, de Hazegraswijk. De werken zijn volop bezig en het is nu reikhalzend uitkijken hoe de torens zullen verrijzen tegen een achtergrond van zee en het stadsgebeuren. Verspreid over acht gebouwen zal het Sky Towers-project bestaan uit een commerciële plint, ruimte voor kantoren, een hotel met 116 kamers, een publieke skybar en 484 appartementen. Ondergronds is een rotatieparking voorzien voor 639 autoparkeerplaatsen en 1532 fietsstalplaatsen. De twee glazen torens, Sky Tower One en Sky Tower Two worden de iconische blikvangers van de ganse site. Een jarenlange studieronde in samenwerking met het Stadsatelier ging aan het ontwerp vooraf. “In een eerste brainstormfase hebben we uitvoerig nagegaan welke de meest optimale invulling kon zijn voor de site”, zegt architect Bernard Van Eecke van Arcas Architecture & Urbanism. De ligging van het terrein is dan ook bijzonder strategisch. Het ligt in een autovrij gebied, naast het station, het winkelcentrum, de jachthaven en het Maria Hendrikapark. Met het Mercatordok, het Stationsplein alsook het Ernest-Feysplein in de onmiddellijke omgeving van de site is bovendien een overmaat aan open ruimte aanwezig. De ligging aan de multimodale openbare vervoersknoop van het station maakt van deze plek zelfs een zogenaamde triple A-locatie.

 

Horizontale terraslagen

Het unieke aan de torens is dat ze een fantastisch zicht bieden op de zee, het strand, de jachthaven, de binnenstad en het hinterland. De ganse site heeft een oppervlakte van 17.000 m2. Met het Stadsatelier werd dan ook gespard over de stedenbouwkundige inpassing in de voorziene ruimte en de impact die het bouwproject zou hebben op de omgeving. Voor de bouwheer, projectontwikkelaar Vastgoedgroep Degroote, was Arcas Architecture & Urbanism de aangewezen partij om dit te concretiseren en in een ontwerp te gieten. De kracht van het architectenbureau ligt immers in een totaalaanpak die de samenhang van het stedenbouwkundig concept en de architectonische uitstraling combineert. “We passen onze stijl steeds aan aan de site en de mogelijkheden van de omgeving en dat heeft geleid tot deze beeldbepalende architectuur”, verduidelijkt de architect. Sky Towers vertrekt vanuit het schema van het bouwblok als bouwsteen van de stad en werkt de omliggende open ruimte af tot duidelijke stadsruimtes. Het variërend profiel sluit op die manier aan op de bestaande appartementsgebouwen in de omgeving. De verschillende hoogtes maakt dat het gehele bouwblok leest als een dynamisch ensemble. “Deze visie verschilt bijvoorbeeld met een standaard bouwblok met een uniforme kroonlijsthoogte of met vrijstaande torens in het groen”, verduidelijkt Bernard Van Eecke. “Ook de bouwlijnen volgen niet steeds de rooilijnen”. De vrijgekomen ruimte, de zogenaamde “pockets”, wordt integraal gebruikt om het openbaar domein te versterken en op te waarderen. De torens van respectievelijk 100 en 85 meter representeren het algemeen beeld van dit omvangrijk project. Het is een verticaal gelaagd gebouw met als het ware een stapeling van horizontale lagen van terrassen met verschillende groottes. Voor een optimale bezonning van alle appartementen zijn de woonterrassen met een redelijke willekeur gepositioneerd zodat er zich telkens twee bouwlagen tussen de terrassen bevinden. De torens hebben onregelmatige grote woonterrassen en grote ramen die de scheiding tussen binnen en buiten minimaliseert. De opengewerkte hoeken versterken de slankheid en geven de appartementen een weids uitzicht op de binnenstad van Oostende, de zee, de haven en de skyline. Enkele woningen met een dubbelhoge bouwlaag, dus zonder tussenvloer, geven een oriëntatiepunt in het expressieve volume. Bijna geen enkel terras is identiek. Ook al zijn deze terrassen telkens anders geconfigureerd, toch domineert het samenspel en de harmonie.

 

Fantastische vergezichten

De appartementen op zich worden zonder meer unieke woonplekken met vergezichten over stad en zee. Het zijn allemaal hoekappartementen om de grandeur van de torens en de unieke views zo optimaal mogelijk te beleven. De grote kwalitatieve woonterrassen met sensationeel uitzicht zorgen voor de nodige ambiance, zowel tijdens de dag als ’s avonds, wanneer de verlichting brandt. Maximale restricties waren nodig om dit alles te realiseren. Zo werden bijvoorbeeld drie formaten uitkragingen gehanteerd om het gewenste effect te bereiken. “De technische mogelijkheden combineren met een vormgeving die er uitspringt was een van de grootste uitdagingen voor ons”, zegt de architect. De architectuur is dan ook op z’n minst iconisch en kosmopolitisch te noemen. De glasgevels zorgen ervoor dat binnen en buiten naadloos in elkaar overlopen. Sky Tower Two is als het ware het kleine broertje van Sky Tower One, maar staat iets gedraaid ten opzichte van de eerste toren omwille van de oriëntatie. Beide torens worden gekroond door een transparant glazen volume. Voor Sky Tower One is dit een skybar en een publiek dakterras waar men zal kunnen genieten van een adembenemend panoramisch uitzicht. Voor Sky Tower Two zal het Sky Health Center, een openbare fitnessruimte een standaard work-out naar een compleet ander niveau tillen. ‘s Avonds fungeert de kroon telkens als lantaarn en herkenningspunt in de omgeving. De twee torens op de site hebben een vergelijkbare footprint en verhouding als de bestaande toren De Mast. De drie torens samen zullen een stedelijk ensemble vormen langsheen de Mercatorkade. Sky Bridge verbindt vervolgens beide torens en is een residentie met zes bouwlagen waar de appartementen genieten van een zuidwest-oriëntatie. Het terras biedt er uitzicht op het binnenplein dat fungeert als gemeenschappelijke patio tussen alle gebouwen. Deze kern van het nieuwe bouwblok zal bestaan uit een ruim, groen binnengebied. Dit groene hart met semi-privaat karakter wordt een rustige verblijfsplek.

 

Ook facelift voor de omgeving

Het afwisselende ritme van de kolommen en het spel met uitkragende en inpandige terrassen van de omliggende gebouwen, vormen een gevarieerde reeks van gevels. Een luifel op de begane grond verbindt de verschillende gebouwen met elkaar. De commerciële ruimten met de hoge raampartijen maken deze stedelijke plint transparant en uitnodigend. Deze benedenverdieping zal voor een gezellige bedrijvigheid zorgen door een mix van winkels, kantoren en horeca. De sokkel wordt onderbroken door twee doorgangen die toegang geven tot de woongelegenheden en het binnenplein. De omgeving rond het zogenaamde ‘Sky District’ wordt volledig verkeersvrij gemaakt. Daarom is ook gekozen om de toegang tot de parking en de fietsenstalling te voorzien via een achterliggende straat. Zo wil men de voorkant zoveel mogelijk vrijwaren van verkeer en parkeerruimte. Op die manier kan het ‘Sky District’ van alle kanten in dialoog treden met de omgeving die bovendien ook een serieuze opwaardering en facelift krijgt. Aan de Mercatorkade bijvoorbeeld zoomt de nieuwe gevellijn een ruim plein af langsheen het dok. Eén toren markeert de belangrijke hoek en vormt de visuele schakel naar het Stationsplein toe. Langs de Brandariskaai, de zogenaamde maritieme as die de verbinding vormt tussen het Maria-Hendrikapark met de zeedijk en de zee, linkt de gevelwand zich met de toekomstige parkboulevard. Aan de zijde van de Oesterbankstraat trekt de inplanting van de gebouwen weg van de bestaande rooilijn. Zo wordt extra ruimte gecreëerd voor een nieuw toekomstig plein. Ook wordt meer ruimte gegeven aan het recent gerealiseerde woongebouw ‘Icon’. Een nieuw hotel met lobby en congresruimte zullen aan die zijde een levendige actor vormen. De tweede hoektoren markeert hier op duidelijke wijze de overgang tussen de Oesterbankstraat en de eerder genoemde Brandariskaai. Naast het gebruik van duurzame materialen en een optimale zonoriëntatie werd ook volop ingezet op innovatieve technieken. Hergebruik van regenwater, vloerverwarming, de installatie van groendaken op de luifels en de aansluiting op het stadverwarmingsnet Beauvent zijn slechts enkele ingrepen die de duurzame toekomst van het Sky District bepalen.Er hoeft geen twijfel over te bestaan dat de Sky Towers en dit gans nieuw stadsgedeelte een landmark in wording zijn en de skyline van deze kuststad zullen herdefiniëren.

Tekst: Sandry Wybo
Foto’s: Arcas

 

Arcas
Natiënlaan 75A – 8300 Knokke-Heist – t. 050 62 03 00
8 rue Boissonade – 75014 Parijs – t. +33 43 20 37 88
info@arcas.eu – www.arcas.be