DDM Architectuur en Bhoom

DDM Architectuur en Bhoom

Vloeiende lijnen met een frisse dynamiek

Wat gebeurt er als twee ontwerpers de koppen bij mekaar steken en hun creativiteit bundelen voor een gezamenlijk project? Dan ontstaat er een magische dynamiek die zich vertaalt in een nieuw bedrijfsgebouw, dat op z’n minst opmerkelijk te noemen is. Goddeeris, een West-Vlaams bedrijf gespecialiseerd in industrial piping en HVAC (heating, ventilation, airconditioning) barstte stilaan uit haar voegen en keek uit naar een nieuw bedrijfsgebouw. Jan Goddeeris, medezaakvoerder, klopte hiervoor aan bij Gerd Couckhuyt, product- en interieurdesigner van Bhoom Creative Design Unit in Kortrijk, die op zijn beurt een gelijkgestemde partner vond in architect Dirk De Meyer van DDM architectuur. Het perceel van 9000 m2 paalt aan een open landschap dat zich achter de collectieve water-en groenbuffer van de industriezone uitstrekt. Dit bedrijventerrein, een recente ontwikkeling van de WVI, is aangesloten op het warmtenet van de stad en wordt gevoed met de restwarmte van de nabijgelegen verbrandingsoven in Roeselare, waarvan alle bedrijven gebruik kunnen maken.

 

Glooiende vormtaal

Goddeeris is een bedrijf dat vooral buitenshuis actief is. Een 100-tal werknemers zijn dagelijks aan het werk in buitendienst, terwijl een 20-tal mensen intern fungeren. Het bedrijfsgebouw moest dan ook drie grote kerntaken vervullen: een administratief gedeelte, een logistieke functie en een sociale rol. Deze combinatie was uiteindelijk het uitgangspunt voor het ontwerp. Heel snel zag het duo een match tussen de vormentaal van Gerd en de activiteiten van het bedrijf, namelijk alles wat te maken heeft met fluïda en piping. Een heel belangrijke eis van de opdrachtgever was dat het gebouw als het ware de gebruiker moest volgen en niet omgekeerd. “Zo moest de architectuur in de kantoren zo vrij zijn dat het bedrijf de steeds wisselende teamsamenstellingen een plek kon geven”, geeft architect Dirk De Meyer als voorbeeld. Het eisenpakket van de opdrachtgever en de scenario’s van de werking van het bedrijf die extra inzicht gaven, vormden de basis om dit te gaan concretiseren op het terrein.  De circulatie van het aan- en afrijdend verkeer was van cruciaal belang. Daarom kozen ze voor een soort tweeledigheid waarbij de opslagplaats en de kantoren zoveel mogelijk naar achter werden geduwd. Vooraan op het terrein werd een grote carport voorzien waardoor een soort transporthub gecreëerd werd doorheen het gebouw. “Door de inplanting en bouwvolumes vorm te geven volgens de draaicirkels van het verkeer en de perceelsgrenzen werd het terrein maximaal benut en gaven we een krachtige impuls aan de architectuur van het gebouw”, verduidelijkt Dirk De Meyer.

In plaats van de expressieve glooiende dakvorm van de eerste schetsen – die ook een te groot deel van het budget zou hebben opgeslorpt – werd de ruimtelijke vertaling van de fluiditeit gerealiseerd door het uitsnijden van glooiende gevelopeningen uit het volume. Deze niet- orthogonale taal werd ook doorgetrokken in het interieur. Het gebouw kreeg hierdoor een atypisch fluïde uitzicht – eigen aan de vormentaal van Bhoom – die bovendien uitdrukking geeft aan de activiteiten van het bedrijf: installaties voor fluïda en piping. “We verlegden op die manier onze glooiing van een volume naar een uitsnijding”, vult de architect aan. Door deze omkering konden ze een eerder klassiek industriegebouw bouwen dat mits een aantal slimme ingrepen toch de vormentaal kon genereren die ze wilden. Traditionele gevel- en plafondplaten werden bijvoorbeeld op een dusdanige manier verwerkt zodat ze opnieuw dat glooi-effect kregen. De klassieke rechtlijnige staalstructuur kreeg aan de buitenkant een glooiende ‘skin’ in zwarte profielplaten. “Een zwart gebouw gaat zich veel discreter, veel zachter integreren in de buitenomgeving. Zeker een lang gebouw, zoals hier het geval is, matcht zo perfect met het groene landschap”, vindt Dirk De Meyer.De geveluitsnijdingen zijn in grijs aluminium. Zo versterk je de expressie van de openingen in het gevelvlak en wordt bovendien extra daglicht naar binnen gereflecteerd.  De luifels beperken de directe zoninval in het kantoorgedeelte en laten toe dat de medewerkers in het droge van de werkplaats naar hun bestelwagens kunnen.

 

Op maat van de medewerkers

Flexibiliteit en anderzijds een rustige setting waren essentiële factoren bij het inrichten van de kantoorruimte. Goddeeris is ook sterk bezig met het welzijn van hun medewerkers. De opdrachtgever wilde bovendien een andere werkmethodiek invoeren die hij wou vertaald zien in de kantoorruimte. Het creëren van de mogelijkheid tot interactie tussen alle werknemers was hierbij cruciaal. De open office space zorgt ervoor dat ze hun kantooromgeving continu en naar wens kunnen aanpassen. “Een open office space is meestal een statisch geheel, maar om dit idee alle eer aan te doen, hebben we al het kantoormeubilair, zoals de bureaus en kasten, mobiel gemaakt”, legt Gerd uit. “Om dit in de praktijk goed te laten werken, is toch wel flink wat denkwerk vooraf gegaan. Bijvoorbeeld op vlak van verlichting en voeding waren aan dit principe toch wel wat consequenties verbonden”. Qua verlichting opteerden ze daarom voor een algemene basisverlichting van 200lux en de noodzakelijke werkplekverlichting van 500lux werd geïntegreerd in de bureaus die Gerd volledig op maat heeft ontworpen. Om aan het voedingsprobleem tegemoet te komen werd de vloer verhoogd waaronder kabelstraten zijn aangebracht. Zo kunnen de medewerkers om het even waar inpluggen. Verder wordt het principe van ‘Clean Desk’ gehanteerd waarbij elke medewerker zijn eigen rolwagentje heeft met eigen materiaal.

Toch zijn er ook een aantal vaste elementen zoals de ontvangstbalie. Deze trekt onmiddellijk de aandacht met de groene stoffen bekleding in combinatie met gebleekte eikfineer en wit staal. Ook hier zien we de typische vormtaal van Gerd duidelijk terug. Een trap in wit staal leidt naar een open ruimte boven het ontvangstgedeelte. Deze creatieve denktank werd ingericht met planten en catchy meubilair zodat een soort junglegevoel overheerst.

Een bar en ontspanningsruimte, uitgebreid met een soort service point, vormen een andere vaste unit. Twee vergaderruimten in de hoek werden geconcipieerd in doorzichtig glas en gaan als het ware op in de open kantoorruimte. Eén beuk werd in 2 verdiepingen gemaakt. Een vergaderruimte, een kleedkamer en technische ruimte die opgesteld is als showcase-element voor de bezoekers, zijn daar op de bovenverdieping te vinden. De muren, staalconstructie en plafonds zijn wit, waardoor het geheel een heel open en luchtige sfeer krijgt. Daarnaast krijg je zo ook een leuk contrast met de zwarte structuren van het gebouw.

 

Klimaateilanden

Om overal eenzelfde kwalitatieve werkomgeving te creëren werd zwaar ingezet op akoestiek en het klimaat in de ruimte. De wens om met akoestische klimaatplafonds te werken kwam van het bedrijf zelf. Deze werden opgevat als een verlaagd plafond in de vorm van klimaateilanden. “Door het plafond op te delen in velden konden alle technieken verborgen worden in de opening tussen de plafonds”, vertelt Gerd. “Zo leg je geen accenten op storende elementen, maar komt de nadruk op het plafond zelf te liggen”. De plafondranden met ingewerkte verlichting werden ontworpen door Bhoom en door Goddeeris zelf gemonteerd. Als vloerbedekking werd gekozen voor een grijs neutraal tapijt met een speciale backing om de stapgeluiden te dempen. Alles is duidelijk uitgekiend op maat van de medewerkers. Het resultaat past dan ook volledig binnen de visie van het bedrijf. “De toekomstplannen van de opdrachtgever pushten ons om het gebouw zo te concipiëren dat het ook in de toekomst kan omgaan met de evolutie die het bedrijf nog zal maken”, zegt Dirk De Meyer. “Van ontwerp tot uitvoering zijn we trouw gebleven aan deze visie en onze vormentaal waardoor we kunnen spreken van een geslaagd project waarbij het volledige plaatje klopt”.

Tekst: Sandra Wybo
Foto’s: Lenzer (Peter Verplancke)

 

Bhoom
Loofstraat 39/2 – 8500 Kortrijk
t. 056 49 66 18
info@bhoom.eu – www. bhoom.eu
DDM architectuur
Halenplein 8 – 8500 Kortrijk
t. 056 22 19 47
info@ddmarchitectuur.be – www.ddmarchitectuur.be