luum

luum

De markt in De Panne heeft er een nieuwe trekpleister bij. Geen bar of restaurant, maar een gloednieuw en prominent hoekgebouw gaat er met de aandacht lopen. Of hoe mooie architectuur helpt om de stad op te waarderen. En die architectuur was geen gratuite beweging van luum, maar het resultaat van binnen de stedenbouwkundige lijnen te kleuren en van logica. Dat leverde alvast dit juweel op.

Hoewel het kon zijn, verwijst de naam ‘Mon Bijou’ daar niet naar, maar naar het voormalige hotel dat er decennialang stond. Op de hoek van de Zeelaan en de Markt, op wandelafstand van de Noordzee, spreken we over een unieke locatie. Karel Vanhooren: “Het is een boeiend maar hobbelig parcours geweest. Aanvankelijk was er immers verwarring over het feit of het gebouw al dan niet historisch was. Hoewel het 19e-eeuws leek, was het dat niet. Bovendien was het oorspronkelijke plan om een toren van 16 verdiepingen te maken, inclusief stadskantoor en openbaar dakterras. Dat was nog spectaculairder geweest, maar een project van lange adem in een gemeentelijke context impliceert ook wijzigende visies bij het stadsbestuur. Uiteindelijk zijn we afgeklokt op 7 verdiepingen en een teruggetrokken duplex penthouse.”

De vorm van het gebouw springt nadrukkelijk in het oog. Het is speels en lijkt een statement van de architect, maar dat is het niet. “Het ontwerp is het resultaat van het boetseren naar de geldende voorschriften. En dan hebben we het over het aansluiten op de aanpalende gebouwen en bij wat je maximaal mag uitspringen of bij hoeveel je bij een bepaalde hoogte moet terugspringen. Waar we wel over gewaakt hebben, is om geen typische ‘kustarchitectuur’ te creëren. Geen witte blokken met ramen en een passage in hout dus, maar eerder iets sculpturaal. Complex ook vanwege de vele uitkragingen en afgeronde vormen in baksteen. Alle betrokken partijen hebben inspanningen gedaan om van dit hoekgebouw een nieuwe eyecather te maken.”

Jarenlang was dit het geval met hotel Mon Bijou, maar het fel verouderde gebouw voldeed niet meer aan de huidige normen inzake verdiepingshoogte en brandveiligheid. Ook naar beleving en comfort had het zijn beste tijd gehad. Uiteindelijk viel de keuze van het stadsbestuur op een nieuw project voor collectief wonen en om op alle complexe vragen te kunnen antwoorden, koos luum voor hedendaagse en vernieuwende architectuur. “Gezien de uitstraling die het hotel vroeger had, was een kwalitatief project nodig om deze locatie te herformuleren tot een hedendaagse baken van de 21e eeuw. In combinatie met de geplande, kwalitatieve heraanleg van de markt, besloten we om op het gelijkvloers met een overdekte gaanderij te werken om het aanzuigeffect te optimaliseren. Zo wordt die heraanleg letterlijk tot binnen doorgetrokken. Samen met het gebruik van de gaanderij en de volledig beglaasde handelsruimte vervaagt de grens tussen publiek en privaat waardoor het nieuwe project zich mooi in de omgeving verankert.”

In totaal spreken we over 14 appartementen en een handelsruimte op het gelijkvloers. Per verdieping zijn er twee appartementen rond een centrale lift- en trappenkern en springt de gevel telkens iets in om aansluiting te vinden bij de buren. Het penthouse is een duplex appartement dat als een uitkijktoren op de omgeving fungeert. Iedereen licht en zicht geven maar toch de privacy van de buren respecteren, was één van de drijfveren van luum. Vandaar dat de slaapvertrekken van de eerste 7 verdiepingen aan de kant van Zeelaan of aan de achterzijde van het project zijn voorzien. En hoewel die telkens over een terras beschikken, is er geen inkijk omdat muren of een zichtscherm dat verhinderen. Door de terrassen op de eerste vijf verdiepingen ook inpandig te voorzien, hebben ze geen impact op zicht of licht van de terrassen van de buren. “Uiteraard probeer je de eigenschappen van de site maximaal uit te spelen. In dit geval zijn dat de strategische ligging op de markt, de hoge visibiliteit, de beeldbepalende hoek maar vooral de unieke zichten op de natuur vanaf de vijfde verdieping waarbij je zowel zicht hebt op de zee als op de omliggende natuurgebieden. Vandaar dat de terrassen groter worden naarmate je hoger in het gebouw komt om uiteindelijk bij een losstaand volume – penthouse, duplex op 8e en 9e verdieping – te eindigen. Die gefundeerde beweging zorgt niet alleen voor een minimale impact inzake beschaduwing van de aanpalende percelen, maar eveneens voor een krachtige uitstraling van de hoek.”

De bijzondere vorm van het gebouw kreeg ook een bijzondere schil, namelijk een combinatie van banden in prefabbeton en gevelmetselwerk dat werd gerealiseerd met de baksteenstrip Pallas. “Om de architectuur te versterken, kozen we ervoor om de verdeling in bouwlagen zichtbaar te maken door middel van architectonische betonranden die ook in de terrassen verlopen. De tussenliggende vlakken vullen we op met gevelmetselwerk. Baksteenstrip, enerzijds vanwege de verticale toepassing, en anderzijds is het eenvoudiger om de specifieke vormentaal met afgeronde hoeken zeer gedetailleerd vorm te geven. Baksteen geeft ook waarde en uitstraling aan een gebouw.”

De borstweringen zijn in wit staal gerealiseerd en sluiten in kleur aan op dat van het aluminium schrijnwerk. Staal heeft als voordeel dat je fijner en gedetailleerder kan werken en het helpt de accentuering van de bouwlagen. De uitkragende delen zijn bovendien van onderuit verlicht met vloerspots in de terrasvloer. Deze subtiele verlichting versterkt de architectuur en is niet rechtstreeks zichtbaar op de gevel. Bedoeling is ook om de terrassen te vergroenen met zones voorzien voor het aanplanten van klimplanten.

Het is best een werk van lange adem geweest, maar uiteindelijk kijkt luum tevreden op het project terug. “Uiteraard speelt bij projectontwikkeling het financiële aspect een belangrijke rol. Er moet return on investment zijn, maar wij geloven wel dat je binnen die context met hedendaagse architectuur nog het verschil kan maken. Dat alle appartementen in een oogwenk verkocht waren, bewijst dat. Ik hou vooral van de volumewerking. Hoewel het uit stedenbouwkundige restricties voortvloeit, werkt het wonderwel en tegelijkertijd ontstaat een soort sculptuur dat een verrijking is voor de markt van De Panne.”

 

Tekst: Sam Paret
Foto’s: Wit Fotografie & Videografie

 

luum
Vlaams Plein 5 ı 8400 Oostende
Aannemersstraat 146 ı 9040 Gent
t. 059 43 32 22
info@luum.be ı www.luum.be