Urban Architectes

Urban Architectes

Hoewel de huidige stedenbouwkundige regels niet meer zo gunstig zijn voor achterbouwen in een gesloten bebouwing, mag je ze wel nog altijd renoveren of vervangen. In dit geval ging het om de bouw van een kantoorgebouw. Als de buren in de tuin willen zitten ‘s avonds, is het kantoor leeg. En dus gaf de stad Namen toelating aan Urban Architects voor een glimmende gele onderzeeër in de tuin.

Een renovatie die de show steelt
Het verhaal was helder: je hebt een enorm oud gebouw met bijgebouwen. Dat wil je renoveren tot appartementen en een specifieke kantoorruimte. Tot het gebouw té vervallen blijkt en je beslist om het niet meer te renoveren. En dus dacht het architectenbureau na over het ontwerp van een soort parkpaviljoen. Resultaat: een kiosk met een eigenheid in kleur en vorm. Het niveauverschil met de tuin is bovendien niet alleen een esthetische ingreep. Zo sluit het gebouw aan op de voorbouw en krijgen mensen met een beperkte mobiliteit ook toegang tot het gebouw.

Urban Architects wilde geen gebouw ontwerpen dat opgaat in de omgeving. De ronde vormen van het gebouw zijn een reactie op het rechte lijnenspel van de omliggende gebouwen. Het glanzende materiaal vormt een contrast met het matte, stenen uitzicht van de omgeving. Een belangrijke keuze die het idee van een paviljoen versterkt. Alsof hij van ergens anders komt, zonder de omgeving te willen kopiëren. Op ongeveer vijfentwintig meter van de straat creëerde het architectenbureau een andere wereld die volledig losstaat van de stedelijke omgeving. Als een eiland van rust dat een echte verandering biedt. “Een concept dat ervoor zorgt dat je architectuur kan maken die zichzelf laat gelden. Vaak vragen mensen het omgekeerde: een architectuur die niet opvalt”, zegt architect Pierre-Yves Matagne van Urban Architects. Als hij spreekt, voel je het plezier waarmee dit gebouw bedacht en ontworpen is. “Het was dan ook een enorm genoegen. Mede door een projecteigenaar en een stadsbestuur dat enthousiast was over dit project.”

Een gebouw van zijn tijd
De onderzeeër beantwoordt perfect aan alle normen met betrekking tot luchtdichtheid, isolatie en verwarming. Pierre-Yves Matagne vertrouwt ons toe dat hij de opdracht kreeg om de duurzaamheidsschuif niet verder open te trekken dan nodig. Toch zijn ook de geel gelakte metalen panelen circulair. Ze zijn dus perfect recycleerbaar. Bovendien was de toegang tot het terrein makkelijk: een passage van 3,50 meter. Het vergde dus geen extra speciale middelen om het paviljoen te bouwen.

Trouw aan oorspronkelijk idee
In tegenstelling tot veel projecten, waar je gaandeweg afwijkt van je idee omwille van technische beperkingen, moest hier niet gezocht worden naar compromissen. Enkel binnen zorgden budgettaire redenen soms voor een andere afwerking, maar die doet geen afbreuk aan het oorspronkelijke idee of aan de uitstraling van het gebouw. Ook het dak moet om die reden nog afgewerkt worden tot een groendak. Een belangrijk aspect voor de buren, want het dak van het gele kantoorgebouw ligt lager dan de daken van de buren. Het was dus hun uitdrukkelijke vraag om de visuele impact zo laag mogelijk te houden. De grootste uitdaging bleek achteraf de gebogen gelakte panelen en de verlijmde montage. Hier briljant uitgevoerd door aannemer CB Energy. Voor het buitenschrijnwerk viel de keuze op standaard aluminium frames met een recap om het idee van een patrijspoort mogelijk te maken. De achtertuin die eveneens gebogen en verhoogd is ten opzichte van de tuin, zorgt voor een prettig uitzicht van binnen naar buiten. Bijkomend doel was de visuele continuïteit met de rest van de tuin.

Een sober en open interieur
Zonder vooraf te weten wat de behoeftes waren van toekomstige huurders plaatste Urban Architect scheidingswanden in de open ruimte. De gehele indeling is dan ook zo neutraal mogelijk ontworpen zodat gelijk welke huurder zich de ruimte eigen kan maken en alles vindt wat hij of zij nodig heeft. Vandaag is de gele onderzeeër het kantoorgebouw van een organisatie uit de sociale sector. Die invulling is zoals verwacht, gezien het vlakbij gelegen hospitaal. En sowieso vinden ongetwijfeld ook hun bezoekers een moment van rust in en rond dit gebouw. Ondanks de drukke stedelijke omgeving waarin het gebouwd is, is dit een knalprestatie.

 

Tekst: Chantal Ernst
Foto’s: Maxime Vermeulen

 

Urban Architectes
Rue Villana 34A ı 5100 Namur
t. 081 20 19 49
urban@urbanarchitectes.be ı www.urbanarchitectes.be