Aldo Vanhole

Aldo Vanhole

Aldo Vanhole i.s.m. Jolien Dooms & Benny Vangelder

 

Colruyt Group heeft na twee jaar een oplossing voor de twee gehuurde kantoren in Deinze en Merelbeke. Na een grondige verbouwing van de voormalige hoofdzetel van Thomas Cook in de buurt van Technologie-park Zwijnaarde biedt het nieuwe regionale kantoor een eigen werkplek aan bijna 400 medewerkers. In de stijl van het huis gebeurde dat op een moderne, innovatieve en duurzame manier. De nood aan een nieuw regionaal kantoor in de omgeving van Gent was hoog, een geschikte locatie vinden een uitdaging. De vlotte bereikbaarheid, zowel met het openbaar vervoer als met de fiets en de auto, en het potentieel van het voormalige hoofdkantoor van Thomas Cook, overhaalde Colruyt Group om zich in Zwijnaarde te vestigen. Aldo Vanhole, architect bij Colruyt Group Technics: “Om bijna 400 medewerkers een fijne werkplek te bezorgen, ga je zorgvuldig tewerk. Er zijn verschillende zaken waar je rekening mee houdt, maar een goede locatie was doorslaggevend. Met Colruyt Group vinden we het immers belangrijk om onze mobiliteitsimpact te beperken en duurzaam woon-werkverkeer te stimuleren. Dat doen we hier ook met een shuttlebus tussen station Gent-Sint-Pieters en Technologiepark Zwijnaarde bovenop onze andere initiatieven zoals een carpoolprogramma, een abonnement op het openbaar vervoer en een aanbod aan klassieke of elektrische bedrijfsfietsen of plooifietsen.”

Het potentieel van het verouderde gebouw was zeker aanwezig. Maar om dat aan de noden van Colruyt Group te laten voldoen, waren toch enkele structurele ingrepen nodig. Aldo: “De algemene structuur van het gebouw was in goede staat. Dit maakte het mogelijk om met beperkte ingrepen toch tot een maximale renovatie te kunnen overgaan. Binnenin was een totaalrenovatie nodig om het aan de gewenste noden om te vormen. De grootste uitdaging zat voor mij eerder exterieur waar de grillige vorm van het gebouw – twee vleugels met daar tussenin een uitwaaierend volume in een punt – het moeilijk maakte er alsnog een moderne uitstraling aan te geven. Dat zette ons ertoe aan enkele studies uit te werken waarbij ook de gevels een totaalrenovatie zouden krijgen, maar dat botste met de duurzame filosofie waar wij als Colruyt Group voor staan. Daarom besloten we om via de juiste materialiteit en met een beperkte aanpassing van het inkomgebeuren over te gaan tot een vooral duurzame en energetische renovatie.”

Daar hebben ze enkele nieuwe accenten gelegd om het gebouw een andere look te geven. Een andere essentiële ingreep betrof het vroegere binnenterras. Om op elke verdieping maximale kantoorruimte te creëren, werd dat in het gebouw geïntegreerd door middel van een lichte constructie. Maar voor de rest werd alles behouden, inclusief alle raamopeningen. Interieurontwerpster Jolien Dooms: “Het behouden van de bestaande gevels met alle raamopeningen had ook een grote impact op de inrichting. Het was best een uitdaging om dat te combineren met de standaarden die Colruyt Group stelt inzake kantoorruimtes. Maar uiteindelijk is dat wel goed gelukt. De buitenvleugels zijn standaard ingericht volgens de huidige modulatie die we in al onze kantoren toepassen. De publieke zones zoals onthaal en kantine hebben we ondergebracht in het centrale gedeelte van de site en daar hebben we een iets ander concept toegepast. Veel meer kleurgebruik en een aankleding met verschillende materialen voor een urban look-and-feel. Doorgaans gebruiken wij grijze melamine panelen, maar hier kozen we voor de witte versie in combinatie met de houten balkstructuur. Om de huiselijke uitstraling van die zones nog te versterken, hebben we ook met gestoffeerde wanden gewerkt en extra kleur toegevoegd in het interieur. Naast de standaard epoxy vloeren hebben we in het onthaal tapijt toegepast. Omwille van de gezelligheid die het uitstraalt en vanwege de akoestische eigenschappen. Om het effect van het vroegere binnenterras – integratie van natuurlijk daglicht – in die zones niet te verliezen, hebben we met een grote lichtkoepel gewerkt. We merken dat onze aanpak aanslaat, want deze ruimtes en zeker de kantine oefenen een bijzondere aantrekkingskracht uit. Mensen komen er ook vergaderen of even werken, door het multifunctionele gebruik is het een ontmoetingsplaats voor velen. Ook de bezoekers genieten er van een aangename ontvangst dankzij onze Graindor koffiehoek die heel erg gewaardeerd wordt.”

Interieur en exterieur werden goed op elkaar afgestemd. Er is geopteerd voor een eerder industriële look waarbij technieken zichtbaar zijn in de ruimte. Aldo: “Om die esthetiek ook buiten door te trekken, kozen we voor een gevelbekleding uit voorgelakt staal. Dat past bovendien in de filosofie van circulair bouwen want alle panelen kunnen in een latere fase volledig worden gerecupereerd. Hetzelfde geldt voor hout als tweede materiaal. Die opsplitsing in de gevel was naar mijn aanvoelen nodig om het grote volume te doorbreken en niet de illusie van een grote doos te hebben. Hout is warm en zacht en contrasteert met de scherpte van voorgelakt staal dat dan weer door zijn vorm een leuk schaduwspel genereert. Omgekeerd werd dat hout ook binnen weer doorgetrokken in het interieur waardoor je een verhaal krijgt dat klopt. Die wisselwerking vind ik geslaagd.”

Dat geldt zeker ook voor de groenzones die de link tussen binnen en buiten extra versterken. Om die reden werd Benny Vangelder, landschapsarchitect bij Colruyt Group Technics vroeg bij het proces betrokken en dat loont. “Om groen te kunnen afstemmen op architectuur en interieur is dat een belangrijke stap en het is goed dat we die gezet hebben. Dat laat toe om doordacht te kunnen werken en ook voor het groen een totaalproject te kunnen afleveren. Zo hebben we in dit geval voor de binnenbeplanting niet met plantenbakken gewerkt maar op voorhand zones in de vloer vrijgemaakt. Dezelfde ovalen vormgeving pasten we toe in de inkom. Verder hebben we dezelfde duurzame visie voor het groen doorgetrokken door te kijken wat we van de bestaande groenstructuren op de site konden behouden. De mooie beeldbepalende bomenrij vooraan hebben we gewoon wat opgesnoeid om het gebouw meer tot zijn recht te laten komen. Om de biodiversiteit te ondersteunen hebben we met biodivers gazon gewerkt en dat combineren we op de binnenplaats met veel vaste planten en bloemenweides die in het bloeiseizoen voor extra kleur en beleving zorgen.”

Het mag duidelijk zijn dat de verbouwing van dit kantoor gebeurd is met grote aandacht voor het milieu. Vandaar ook het gebruik van groengevels en -daken. Zo is het vroegere binnenterras nu bedekt met verschillende soorten sedums en ook de fietsenstalling kreeg deze afwerking. Voor de groengevels werd gewerkt met grondgebonden klimplanten die zich een weg kunnen banen op rasters die gerecupereerd werden uit ontmantelde winkels van Colruyt. Er werd ook ingezet op maximale waterrecuperatie. Regenwater wordt behalve via groendaken ook in een grote buffer opgevangen waardoor het opnieuw gebruikt kan worden voor het sanitair. De rest van de daken is bedekt met 524 zonnepanelen, goed voor een elektriciteitsproductie van 186 MWh per jaar en er zijn elektrische laadpalen op de parking waardoor 48 elektrische wagens tegelijk kunnen laden. De hele site is bovendien volledig uitgerust met energiezuinige ledverlichting.

In dezelfde filosofie werd door de ingenieurs ook een plan op maat gemaakt voor de verwarming en koeling van het gebouw. Zo is er geen airco voorzien in de zomer maar wel een adiabatische verdampingskoeling met water als koudemiddel. Dat is een energiezuinig alternatief, zonder uitstoot van broeikasgassen. De datalokalen, waar veel warmte wordt gegenereerd, worden gekoeld met propaan. Via warmterecuperatie gebruiken ze de warmte van deze koelinstallatie om de rest van het gebouw te verwarmen. Het sanitair water wordt verwarmd met een warmtepompboiler, eveneens op propaan. Met dit nieuwe regionale kantoor heeft de Colruyt Group een hedendaags gebouw gerealiseerd dat in alle aspecten voldoet aan de uitdagingen van vandaag én morgen. Aldo: “Daar streven we altijd naar. Het is bovendien een heel aangenaam gebouw dat over de tongen gaat. Dus ook naar rekrutering toe is deze nieuwe hub zeker een mooi visitekaartje voor ons.”

Foto’s: Colruyt Group

 

Aldo Vanhole i.s.m. Jolien Dooms & Benny Vangelder