assar inclusive architecture

assar inclusive architecture

Vaak is de eerste ingeving de beste. De schets die architect Dieter Wuyts van assar maakte toen hem door Ghelamco gevraagd werd een ontwerp te maken voor een speciaal concept met moderne kantoren, hotel- en bijhorende voorzieningen in de buurt van de luchthaven, is daar het bewijs van. Vier vleugels, gelijk in opbouw maar licht gedraaid of gespiegeld, vloeien organisch in elkaar over en nemen het hellende landschap dankbaar op. Dit baanbrekende en CO2- en energieneutrale project zet in op zowel een BREEAM Excellent, een WELL Gold als een DGNB Gold certificaat. Niet ver van de luchthaven, in Diegem, had Ghelamco beslag weten leggen op een groot en interessant perceel langs de ringweg. Een heel toegankelijke en makkelijk bereikbare site met een klein bos dat zich van de Culliganlaan aan de voorzijde uitstrekt tot aan de Kouterveldstraat, de parallelle weg aan de achterzijde. Dieter Wuyts: “En met een niveauverschil daartussen van bijna 10 meter, niet onbelangrijk voor het ontwerp. De mensen van Ghelamco vroegen mij een haalbaarheidsstudie te maken voor een kantoorgebouw met een campusgevoel. Samen hadden we ook het naburige kantoorgebouw, de nieuwe  “PwC-campus” gerealiseerd. Door de aanwezigheid van dat waardevol groengebied en het glooiende landschap koos ik voor een meer centrale invulling op de site en voor een organische vormgeving die in beide richtingen gaat. Dat leidde tot vier kwadranten – twee vooraan en twee achteraan – die we met elkaar verbonden. De hellingsgraad van het terrein wordt intern onder meer opgevangen door een dubbelhoog atrium dat de vier kwadranten centraal met elkaar verbindt. Dat start op het gelijkvloers aan de voorzijde en gaat via een brede tribunetrap tot de -1 van de achterste kwadranten. Een tweede trappenpartij leidt je uiteindelijk aan de achterzijde terug naar buiten richting Kouterveldstraat.”

Door de centrale inplanting creëerde assar ook twee ingangen, eentje langs de Culliganlaan en eentje langs de Kouterveldstraat. Dat versterkt de verbinding tussen beide straten en ontlast de site van al te veel verkeer. De aanwezigheid van het kleine bos en een bospad maakt de site bovendien heel doorwaadbaar. Door de groenaanleg, die door Daniel Ost op onnavolgbare wijze wordt verzorgd, daarop af te stemmen en door te trekken in en rond de gebouwen – centraal loopt het er overheen en op de verdiepingen is gewerkt met groene terugspringende terrassen en groendaken – krijg je een harmonieus geheel dat het campusgevoel versterkt. Getuige daarvan het centrale plein dat als een ontmoetingsplaats fungeert voor alle functies op het terrein, los van welke invulling ze krijgen. “Oorspronkelijk was er nog geen hotel opgenomen in het programma en dienden de vier vleugels hetzelfde doel, namelijk kantoorgebouwen. De flexibiliteit van het concept laat het toe dat functies wijzigen. Het hotel kwam in een van de vier vleugels terecht die via het bospad ook de logistieke stroom vanuit de -1 aan kon en door zijn oriëntatie op het groengebied ook loskomt van de andere vleugels, ondanks de verbondenheid via het atrium. En afhankelijk van de klant kunnen er zaken gepersonaliseerd worden. Zo hebben we voor Ernst & Young, die vleugel twee en een deel van vleugel één voor zich nam, de plannen een klein beetje bijgestuurd om er voor hen een geheel van te maken. Het interieur wordt door de respectievelijke klanten ingevuld naar hun huisstijl binnen de krijtlijnen die wij hebben opgezet.” Verbinding stond centraal in het concept. De verbondenheid van de vier vleugels komt zowel intern als in de vormgeving sterk naar voor. De centrale ontmoetingsplaats die inspeelt op de omgeving laat je de helling van het terrein maximaal beleven. De organische vormgeving van de vleugels is geïnspireerd op wat zich in de natuur aandient en staat in schril contrast met de rechttoe rechtaan architectuur van het PwC- gebouw iets verderop. “Het is geen gratuite vrije architectuur als statement, maar de vloeiende lijnen in het ontwerp laten de verschillende gebouwen beter in elkaar overgaan. En eenvoud siert, zo is elk kwadrant eigenlijk hetzelfde gebouw dat herhaald wordt. Zij het op een iets andere manier, door het licht te draaien of te spiegelen ten opzichte van elkaar en afhankelijk van de positie op het terrein op verschillende hoogtes te plaatsen. Door die op bepaalde niveaus met elkaar te verbinden krijg je visueel de indruk dat ze allemaal verschillend zijn.”

De bijzondere vormgeving van The Wings is opgebouwd met een betonstructuur waarbij de grote overkragingen gerealiseerd werden met nagespannen beton. Dit om zo weinig mogelijk zichtbare kolommen te hebben. Naast prefab elementen is er met veel ter plaatse gestort beton gewerkt en ook de bekisting gebeurde op de site. De vloeiende lijnen in het gevelontwerp werden extra geaccentueerd door de afwerking met voorgeplooide aluminium en strakke gevelbepleistering. Maar minstens even belangrijk in het materialenpallet was de aandacht voor de groenaanleg. De terrassen en groendaken dragen bij aan de waterbalans door regenwater te bufferen, maar maken ook integraal deel uit van het architecturale concept door trapsgewijs te stijgen. Terrassen komen op elke verdieping voor, net als grote buitenruimtes. Die halen de buitenomgeving en daglicht naar binnen. Daglicht komt ook rijkelijk naar binnen via de glazen gevels en zelfs diep in het gebouw via het glazen dak boven het atrium. Na de functiewijziging van de hotelvleugel werd in dat kwadrant nog een patio geïntegreerd om ook in de ruimte aan de middenzone voldoende licht te krijgen.

Het interieur voor de gemeenschappelijke ruimtes zoals het atrium en sanitair werd door assar uitgetekend, de kantoren gebeuren in de huisstijl van de klanten. Ook binnen werd door Daniel Ost de nodige aandacht geschonken aan de groenaanleg en voel je de terrasbanden en glaspartijen van buiten terugkomen. Houtaccenten maken het interieur af en versterken de sfeer- en natuurbeleving. Met zowel een BREEAM Excellent, een WELL Gold als een DGNB Gold certificaat op zak, waren de ambities op het vlak van duurzaamheid reeds bij aanvang van het project heel groot. Met de realisatie van onder meer een groot BEO-veld is de hele site zo goed als fossielvrij en CO2- en energieneutraal, een unicum voor kantoorgebouwen in ons land. “Dat maakt The Wings zeker aantrekkelijk voor huurders. De vormgeving en architectuur doet dat ook voor de bezoekers aan het hotel en de andere functies zoals het restaurant of de fitness. Wat ik persoonlijk sterk vind is hoe we erin geslaagd zijn om vier quasi identieke gebouwen toch een afwisselend beeld te laten geven met een vrij eenvoudig basisconcept. Want in principe maak je één kantoor dat je draait of spiegelt en met elkaar verbindt in functie van het reliëf. Doorslaggevend daarbij is hoe die vier aparte gebouwen samenkomen en dat net die verbinding een meerwaarde betekent voor het geheel. Dat is wat vaak ontbreekt op campussen die uit losse gebouwen bestaan en interactie missen. Daar hebben we in dit project veel aandacht aan geschonken. Net als de ontegensprekelijke meerwaarde van de groenaanleg die het bos integreert in het project en de connectie maakt tussen de twee straten.”

copyright Nanopixel

 

assar inclusive architecture
www.assar.com