N² Kwadraat

N² Kwadraat

NIETS ONTSNAPT AAN HET OOG VAN DE LASERSCANNER.

Enkele jaren geleden besloot Nic Kerkhof zich met zijn bedrijf N² Kwadraat toe te leggen op 3D metingen van gebouwen en structuren aan de hand van laserscans. In ons land stond deze techniek toen nog in zijn kinderschoenen wat betreft de mogelijke toepassingen in de bouwsector. Op vandaag hebben Nic en zijn twee medewerkers meer dan de handen vol met het driedimensionaal in kaartbrengen van alle denkbare bouwkundige projecten en (infra)structuren in binnen- en buitenland.

Vaak kampen ingenieurs en architecten bij de herbestemming van grotere gebouwen met het probleem dat de originele plannen niet meer stroken met de realiteit of, slechter nog, verloren zijn gegaan. Om snel een accuraat beeld te verkrijgen van de precieze toestand van het gebouw, langs binnen als langs buiten, biedt een laserscan de voordeligste en meest betrouwbare oplossing. Ook grote aannemingsbedrijven, nutsbedrijven, overheidsinstellingen zoals de Regie der Gebouwen en wetenschappelijke/geologische instituten vertrouwen steeds vaker op 3D laserscanning om hun beslissingen en acties op te baseren. Ook bij nieuwbouw zijn er diverse toepassingen mogelijk, bijvoorbeeld bij het uitmeten van grote betonvloeren of metaalconstructies voor trappen bijvoorbeeld.

 

Opdrachtgevers kunnen de resultaten van de scans op verschillende manieren gebruiken. Er kunnen puntenwolkbestanden aangeleverd worden voor verdere verwerking door de klant of bestanden die compatibel zijn met de meest courante CAD-programmas zoals AutoCAD en Revit Autodesk. 3D opmetingen zijn tevens interessant bij reverse engineering. Erg in trek tegenwoordig is de SCAN to BIM output waarbij de gescande as-built situatie zich rechtstreeks laat vertalen in BIM-modellen via Revit. Het resultaat is steeds een accuraat en intelligent 3D BIM-model van de werkelijke as-built. In dit laatste geval kunnen family types aangemaakt worden, kan er gewerkt worden op vlak van niveaudetectie en grondplannen, zijn ortho-gevelbeelden mogelijk en 360° Trueview-beelden waarin de klant zelf alle opmetingen kan uitvoeren.

Nog dagelijks worden nieuwe mogelijkheden en toepassingen bedacht én gevraagd, waardoor de techniek van het 3D laserscannen steeds meer ingang zal vinden. Zo kunnen nu reeds perfect afwijkingen en overschrijdingen van toleranties tijdens het bouwproces gedetecteerd worden, wat problemen en discussies achteraf vermijdt. 3D laserscanning is ook reeds bijzonder waardevol bij het opsporen van breuken, barsten en slijtageverschijnselen in constructies.

 

Om de variëteit aan toepassingen van 3D laserscans te illustreren halen we enkele recente realisaties aan. Zo stond N² Kwadraat in voor de opmeting van de gevels van het Plopsa hotel in De Panne. De verkregen scandata worden in het buitenland gebruikt voor de aanmaak van de decoratieve gevelpanelen. Bij het Jubelparkmuseum waren ze verantwoordelijk voor het inscannen van 60.000 m2 met het oog op een actualisering van de oude bouwplannen. Deze laatste klus werd geklaard in nauwelijks 7 dagen door 2 mensen. Bij de Kennedytunnel scanden ze de ondergrondse ventilatiegebouwen in, 5 en 6 verdiepingen diep. In opdracht van Tractebel tenslotte werden ze aan het werk gezet in Euridice, het Europees ondergronds onderzoekscentrum dat de mogelijkheid bekijkt om nucleair afval op te slaan in diepliggende kleilagen. Hier stonden ze in voor de inspectie van de 230 meter diepe toegangsschachten op scheuren en barsten.

 

Leliestraat 5
8880 Rollegem-Kapelle
t. 0478 49 41 14
www.nx2.be